สมัครสมาชิกสมาคมฯ

ข้อบังคับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมฯ

กรอกเอกสารให้ครบถ้วน แล้วนำส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
อาคารวรสมบัติ ชั้น 1  RBB  ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์. 02 645 1133  โทรสาร. 02 645 1134
2016-07-11_15-27-37


สมาชิกประเภทสามัญสมาชิกประเภทวิสามัญ

อบรม/สัมมนาสมาคม

สิทธิและประโยชน์สมาชิกฯ

เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าประกันภัย  ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ  หรือสมาชิกสมทบ  ท่านจะได้รับสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม  ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้  ด้านการดูแลผลประโยชน์และเป็นอำนาจในการต่อรอง  และการบริการมากมาย

พื้นที่โฆษณา

Count per Day

  • 56766Total visitors:
  • 1853Visitors per month:
  • 56Visitors per day:
  • 1Visitors currently online:
a