ตารางการขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

ที.ไอ.ไอ. ไทยรี
ต่ออายุครั้งที่ 1 คลิก คลิก
ต่ออายุครั้งที่ 2
ต่ออายุครั้งที่ 3
ต่ออายุครั้งที่ 4 ขึ้นไป คลิก คลิก

อบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย  :   คลิก

วีดีโอติวสอบการขอรับใบอนุญาต

 • All
 • กิจกรรมสมาคม
 • กิจกรรมสมาชิก
 • กูรูประกัน
 • ข่าววงใน
 • ข่าวสารจาก คปภ.
 • ข่าวสารวงการประกันภัย
 • ข่าวสารสมาคม
 • ข่าวสารอื่นๆ
 • บทความ
 • อบรม/สัมมนาสมาคม
 • เอกสารวิชาการ
 • ไม่มีหมวดหมู่

ร่วมแสดงความยินดี รองเลขาธิการ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณชญานิน เกิดผลงาม

วันนี้ 10 พฤษภาคม 2567 นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย พร้ [...]

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2566 (TIBA Relationship & Charity Golf 2023)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จัดกา [...]

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

คปภ. เปิดสำนักงานแห่งใหม่ สำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสี [...]

สัมมนาวิชาการ Thailand Insurtech Fair 2023

✍️เปิดลงทะเบียนแล้ว !   มหกรรมประกันภัยสุดยิ่งใหญ่ [...]

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จัดงานประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ครั้งที่ 1 วาระปี 2566-2568

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จัดงานประชุมคณะกรรมการบริหารสม [...]

สำนักงาน คปภ. ได้พัฒนาระบบขอขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็ก [...]

เอกสารประกอบการบรรยาย สัมมนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA - เอกสารประกอบการอบรม (5 ตุลาคม 2565 (เช้า)) OIC_- [...]

การเสนอขายกรมธรรม์สำหรับนายหน้าฯ

15-12-65 (เช้า) การเสนอขายกรมธรรม์สำหรับนายหน้าฯ

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 – 2566

PowerPoint ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 สามปี 2565 ฯ ภาวะเศร [...]

พิธีเปิดอาคาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คุณจิตวุฒิ ศศิบุตร นายก [...]

เข้าร่วมงานบุญขึ้นสำนักงานใหม่ บริษัทสมาชิกของสมาคม

  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คุณทัศนี ดวงรัตน์ [...]

ด้วยสำนักงาน คปภ. ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวิชากา [...]

ประกาศกฎหมายลำดับรอง ภายใต้ PDPA  ทั้ง 4 ฉบับ ที่ได้ประ [...]

คปภ. เปิดเวทีประชุม CEO Insurance Forum 2022 ระดมสมองภา [...]

พื้นที่โฆษณา

สำนักงาน คปภ. ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 081-174-8898 หรือทางอีเมล hr@oic.or.th

📌 https://www.shorturl.asia/xoqH6