ตารางการขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

ที.ไอ.ไอ. ไทยรี
ต่ออายุครั้งที่ 1 คลิก คลิก
ต่ออายุครั้งที่ 2
ต่ออายุครั้งที่ 3
ต่ออายุครั้งที่ 4 ขึ้นไป คลิก คลิก

อบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย  :   คลิก

วีดีโอติวสอบการขอรับใบอนุญาต

 • All
 • กิจกรรมสมาคม
 • กิจกรรมสมาชิก
 • ข่าววงใน
 • ข่าวสารจาก คปภ.
 • ข่าวสารวงการประกันภัย
 • ข่าวสารสมาคม
 • ข่าวสารอื่นๆ
 • บทความ
 • รายงานการประชุม
 • สถิติประกัน
 • อบรม/สัมมนาสมาคม

คปภ. ผนึกกำลังครั้งใหญ่เตรียมเปิด...! มหกรรมเทคโนโลยีปร [...]

ประกาศกฎหมายลำดับรอง ภายใต้ PDPA  ทั้ง 4 ฉบับ ที่ได้ประ [...]

คปภ. เปิดเวทีประชุม CEO Insurance Forum 2022 ระดมสมองภา [...]

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน Capital Adequacy Rati [...]

TGIA Market Update 7-06-2022 TIBA

เนื่องด้วยสมาคมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPOA [...]

การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมประจำปี

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมา [...]

ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย ท่านใดที่ได้ยื่นคำร้องขอรับก [...]

การบังคับใช้กฎหมาย PDPA วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ พ.ร. [...]

แนวทางปฏิบัติของนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

TIBA_amended 9.5.65.1

การประชุมสัมมนาโครงการเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมใหอุ้ตสาหกรรมประกันภยั ปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) เป็น Digital Insurance

SEMINAR PRESENTATION 220465

อาคเนย์ประกันภัย เสนอคืนเบี้ยโควิดเต็มจำนวน

บริษัทฯ ขอแจ้งการคืนเบี้ยกรมธรรม์ประกันภัยโควิดเต็มจำนว [...]

“คปภ. เพื่อชุมชน ปี 5” ณ ชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เลขาธิการ คปภ. ร่วมด้วย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย นำทัพป [...]

หลักสูตรสำหรับนายหน้าประกันภัยเป็นการเฉพาะ

สถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยและการเงิน มากกว่า 130 ปี [...]

Thailand InsurTech Fair 2021

26-30 ตุลาคมนี้ ! เตรียมพบกับงานประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดข […]

พื้นที่โฆษณา