การจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

การจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล สำนักงาน คปภ. ขอเรียนให้ทราบว่าท่านสามารถดาวน์โหลดแนวปฏิบัติดังกล่าวได้จาก URL https://www.oic.or.th/th/consumer/news/announcements/90749

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น