คปภ. สรุปงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ยอดเบี้ยประกันภัยสะพัด 650 ล้านบาท ทุนประกันภัยแตะ 6,320 ล้านบาท ประชาชนตื่นตัวร่วมงาน 3 วัน 45,979 คน

คปภ. สรุปงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ยอดเบี้ยประกันภัยสะพัด 650 ล้านบาท ทุนประกันภัยแตะ 6,320 ล้านบาท ประชาชนตื่นตัวร่วมงาน 3 วัน 45,979 คน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงาน คปภ. ได้จัดงาน“สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2561” หรือ Thailand Insurance Expo 2018 ภายใต้ธีม“Converging Insurance Business Model with InsurTech in Digital Disruption พลิกโฉมประกันภัยไทย สู่มิติใหม่ยุคดิจิทัล เพื่อประชาชน” และพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ณ อาคารเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีเวทีร่วมกันที่จะทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภัยด้วยระบบประกันภัยเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว ธุรกิจการค้าการลงทุน และให้เป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติในทุกระดับชั้นจนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นรากฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศชาติอย่างยั่งยืน
สำหรับผลของการจัดงาน “สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2561” นับว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงานจำนวน 45,979 คน มีการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยภายในงานช่วง  3 วัน พบว่า มียอดซื้อกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งสิ้น 13,326 กรมธรรม์ แบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวน 5,932 กรมธรรม์และกรมธรรม์ประกันวินาศภัย จำนวน 7,394 กรมธรรม์ โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น 650 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิต จำนวน 582  ล้านบาท  เบี้ยประกันวินาศภัย 68 ล้านบาท และทุนประกันภัยรวมทั้งสิ้น 6,320 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนประกันชีวิต 3,507 ล้านบาท และทุนประกันวินาศภัย 2,813 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุดในงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ คือ กรมธรรม์ประกันภัยรถภาคสมัครใจ รองลงมาเป็นกรมธรรม์ประกันสุขภาพ และตามด้วยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุดในงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ คือ กรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์ รองลงมาเป็นกรมธรรม์แบบตลอดชีพ และตามด้วยกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตามลำดับ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (งานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2560) ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงานจำนวน 43,431 คน มียอดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งสิ้น 12,665 กรมธรรม์ แบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวน 5,253 กรมธรรม์ และกรมธรรม์ประกันวินาศภัยจำนวน 7,412 กรมธรรม์ โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น 628 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิต จำนวน 571 ล้านบาท  เบี้ยประกันวินาศภัย  57 ล้านบาท และทุนประกันภัยรวมทั้งสิ้น 5,254 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนประกันชีวิต 2,689 ล้านบาท และทุนประกันวินาศภัย 2,565  ล้านบาท  ในส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุดในงานสัปดาห์ประกันภัยปี 2560 คือ กรมธรรม์ประกันภัยรถภาคสมัครใจ รองลงมาเป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ และตามด้วยกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตามลำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุด คือ กรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์ รองลงมาเป็น (สัญญาแนบท้าย) กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ และตามด้วยกรมธรรม์แบบตลอดชีพ ตามลำดับ
ทั้งนี้ ปัจจัยที่ดึงดูดประชาชนให้เข้าชมงาน“สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2561” คือ การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในราคาถูกที่มีส่วนลดสูงสุดถึง 30 % การนำเสนอเทคโนโลยีการประกันภัย การประกวดนวัตกรรมด้านการประกันภัย OIC InsurTech Awards จากทีม startups คนพันธุ์ใหม่ที่แข่งขันกันเป็นสุดยอดผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยซึ่งปีนี้จัดเป็นปีแรก คลินิกด้านการประกันภัยเพื่อปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนในกรณีต่างๆ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย การต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย การจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ รวมทั้งการร่วมชิงโชคของรางวัลมากมาย ตลอดจนความบันเทิงจากเหล่าดาราศิลปิน ที่หมุนเวียนกันมาสร้างสีสันตลอด 3 วันของการจัดงาน
ดร.สุทธิพล กล่าวด้วยว่า การจัดงานสัปดาห์ประกันภัยในปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากสมกับเป็นปีแรกแห่งการก้าวสู่ทศวรรษที่สองของสำนักงาน คปภ. ในฐานะเป็นหน่วยงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการ บูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต้องขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรทั้ง สภาธุรกิจประกันภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมการค้าผู้สำรวจภัยไทย หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ดาราศิลปิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สถาบันการเงินต่างๆ สื่อมวลชน และประชาชน ที่มีส่วนร่วมทำให้งานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักงาน คปภ.จะได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเช่นนี้ตลอดไป
สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดนวัตกรรมด้านการประกันภัย OIC InsurTech Awards ได้แก่ ทีม IOADAY ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะประกันภัยรถยนต์ ทีม Farm Luck ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ จากผลงาน ระบบ Agriculture Data Analytic Planning Platform และทีมคิดถึง ได้รับรางวัล The Rocketeer Award จากผลงาน Mobile Application สำหรับระบบขายประกันรถยนต์ออนไลน์
ส่วนรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากสำนักงาน คปภ. ภายในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2561 สำหรับ รางวัลรถยนต์ HONDA H-RV 1.8 i –VTEC ได้แก่ คุณอาราดา สิงห์วิเชียร ส่วนรางวัลอื่นๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้จาก website สำนักงาน คปภ. ที่ www.oic.or.th และติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
ที่มา : http://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/88807

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *