คปภ. สุ่มตรวจตาม “กติกาใหม่-แนวปฏิบัติในการให้บริการนอกสถานที่” • พร้อมสั่งสำนักงาน คปภ. ภาค 1 เพิ่มองค์ความรู้ผ่านชมรม“ธนาคาร-ตัวแทนประกันชีวิต-วินาศภัย” ในพื้นที่เชียงใหม่อย่างเร่งด่วน

คปภ. สุ่มตรวจตาม “กติกาใหม่-แนวปฏิบัติในการให้บริการนอกสถานที่” • พร้อมสั่งสำนักงาน คปภ. ภาค 1 เพิ่มองค์ความรู้ผ่านชมรม“ธนาคาร-ตัวแทนประกันชีวิต-วินาศภัย” ในพื้นที่เชียงใหม่อย่างเร่งด่วน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ยังคงเข้มงวดในการจัดทีมออกตรวจการขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในกระบวนการขายของพนักงานธนาคารและการดูแลกรณีเกิดปัญหาในเรื่องประกันภัย โดยล่าสุด เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ระดับสูง สำนักงาน คปภ. ได้ลงพื้นที่ออกตรวจธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ซึ่งตั้งอยู่บนถนนท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของธนาคารในฐานะนายหน้าประกันภัย รวมทั้งประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2561 และประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 พร้อมกันนั้น สำนักงาน คปภ. ยังได้มีการออกแนวปฏิบัติตามประกาศฯ โดยมีแนวปฏิบัติสำหรับธนาคารในการให้บริการด้านประกันภัยนอกสถานที่ไว้ด้วย อนึ่ง ประกาศ คปภ.ฯ ทั้ง 2 ฉบับได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยมี เป้าหมายหลัก คือเพื่อให้ประชาชนและผู้เอาประกันภัยได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพจากบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ซึ่งรวมถึงธนาคาร จากการตรวจติดตามดังกล่าวพบว่า ในภาพรวมหลายธนาคารได้มีการปรับปรุงการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยแบ่งพื้นที่การขายและมีการติดป้ายแสดงไว้อย่างชัดเจน มีการปิดแสดงข้อแนะนำประชาชน 12 ข้อ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้ทราบ มีการจัดทำแบบฟอร์มเช็คลิสต์ขั้นตอนในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ฯลฯ แต่ยังพบว่าพนักงานของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสำนักงาน คปภ. ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและออกประกาศ คปภ. 2 ฉบับข้างต้นแล้ว ดังนั้น จึงเกรงว่าพนักงานของธนาคารพาณิชย์อาจมีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่สอดคล้องต่อ ประกาศ คปภ. ทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งรวมการให้บริการด้านประกันภัยนอกสถานที่ของธนาคารอีกด้วย

ดังนั้นเลขาธิการ คปภ. จึง สั่งการให้สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ เร่งให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศ คปภ. ทั้ง 2 ฉบับ รวมไปถึงแนวปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์ในการให้บริการด้านประกันภัยนอกสถานที่ ผ่านทางชมรมตัวแทนประกันชีวิตและชมรมประกันภัยวินาศภัย ตลอดจนชมรมธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์เป็นไปตามกติกาฉบับใหม่ที่สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดไว้

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง จากการซื้อประกันภัยจากตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่มีคุณภาพ ประชาชนควรตรวจสอบว่าผู้เสนอขายประกันภัย เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบสถานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัยได้จากเว็บไซต์ของ สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1186

ที่มา : https://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/89804

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *