คปภ. ได้ฤกษ์เปิดตัวแอพพลิเคชั่นกลาง “Me Claim” สนองนโยบายรัฐ ลดปัญหาจราจร/ฝุ่นPM 2.5 ดีเดย์! พร้อมให้ประชาชนโหลดฟรี และลงทะเบียนทดลองใช้ระบบ 18 มี.ค. 62

คปภ. ได้ฤกษ์เปิดตัวแอพพลิเคชั่นกลาง “Me Claim” สนองนโยบายรัฐ ลดปัญหาจราจร/ฝุ่นPM 2.5 ดีเดย์! พร้อมให้ประชาชนโหลดฟรี และลงทะเบียนทดลองใช้ระบบ 18 มี.ค. 62

• เตรียมออกคำสั่งนายทะเบียนให้บริษัทสามารถให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย ที่โหลดแอพพลิเคชั่นแจ้งเคลมได้
• คลิ๊กเดียว-ฉับไว-อุ่นใจ ประกันมา…ปุ่มเดียวแจ้งทั้งเคลมประกันและตำรวจ
คปภ. เร่งตอบสนองนโยบายภาครัฐเชิงรุกเปิดตัว Application สำหรับการแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ “Me Claim” เชื่อมต่อ Application “Police i Lert u” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เน้นลดปัญหาการจราจรซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของวิกฤตการฝุ่น PM 2.5 ชูสโลแกน คลิ๊กเดียว-ฉับไว-อุ่นใจ-ประกันมา ใช้เทคโนโลยีช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดจากอุบัติเหตุรถชน มอบเป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะเปิดให้สามารถดาวน์โหลดเพื่อลงทะเบียนทดลองใช้ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 ก่อน เปิดใช้จริงในวันที่ 9 เมษายน 2562
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วย พลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในงานเปิดตัว Application สำหรับการแจ้ง เคลมประกันภัยรถยนต์ภายใต้ชื่อ “Me Claim” และได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (CPN) เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น Application กลางที่เชื่อมต่อกับ Application แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายของตำรวจ “Police i Lert u” ทำให้เมื่อเกิดเหตุรถชน ประชาชนสามารถแจ้งทั้งบริษัทประกันภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ในคราวเดียว ทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้มีมาตรการช่วยแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพและปริมณฑลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยการนำเอาระบบเทคโนโลยีประกันภัย เข้ามาช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนน ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะจนกลายเป็นวิกฤตการฝุ่น PM 2.5 ในช่วงที่ผ่านมา
พลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ของการนำเอาเทคโนโลยีประกันภัยเข้ามาช่วยลดปัญหาการจราจรและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการต่อยอดโครงการ “ชนแล้วแยก หรือ Knock for Knock” และโครงการ “รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ” ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจากนี้ไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงเจ้าหน้าที่สายตรวจที่เข้าร่วมระบบของ Application “Police i Lert u” ซึ่งเป็นระบบการแจ้งเหตุ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เชื่อมต่อกับระบบ Application “Me Claim” มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีสถานีตำรวจที่เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,481 สน. รวมจำนวนตำรวจกว่า 2 แสนนายทั่วประเทศ
ด้านเลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า การพัฒนา Application “Me Claim” นับเป็นความตั้งใจของ สำนักงาน คปภ. ที่จะใช้เป็น Application กลางให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี สามารถใช้ได้กับบริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัทที่มีการเชื่อมต่อระบบ Application “Me Claim” นี้ และไม่ได้จะเป็นการนำมาใช้แทนที่ Application ที่บริษัทประกันภัยมีอยู่แล้ว แต่จะเข้าไปเสริมการทำงานให้เกิดความสะดวกและประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์สำหรับบริษัทประกันภัยขนาดกลางและขนาดเล็กที่จะเข้าไปช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและลดต้นทุนการดำเนินงานได้อีกด้วย ทั้งนี้ กว่าจะมาเป็น Application “Me Claim” ในวันนี้ สำนักงาน คปภ. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคธุรกิจประกันวินาศภัยหลายครั้ง เพื่อทำความเข้าใจ พิจารณารายละเอียด ขั้นตอนและระยะเวลา รวมถึง ระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อให้การพัฒนา Application ในครั้งนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ดังนั้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนและแจ้งเคลมผ่านApplicationนี้ ก็จะสามารถแจ้งได้ทั้งบริษัทประกันภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คราวเดียวกัน ซึ่งจะเกิดความสะดวกทั้งในส่วนของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เกิดเหตุ และเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งจะสามารถทราบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และเข้ามาดูแล รวมทั้งจะช่วยลดปัญหาจราจรบนท้องถนนได้อีกด้วย
“สำนักงาน คปภ. จะมีคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย โดยเพิ่มเติมเนื้อความในส่วนของการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ของ สำนักงาน คปภ.และบริษัทอาจให้ ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เป็นส่วนลดอื่นของเบี้ยประกันภัยสุทธิ สำหรับ ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่นแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ของสำนักงาน คปภ. และแอพพลิเคชั่นที่บริษัทเป็น ผู้พัฒนาขึ้นไว้ในโทรศัพท์มือถือ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น โดยจะมีผลใช้บังคับสำหรับการทำสัญญาประกันภัยตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลังจากมีการเปิดให้ประชาชนได้ดาวน์โหลด Application “Me Claim” เพื่อลงทะเบียนและทดลองใช้ระบบในวันที่ 18 มีนาคม 2562 สำนักงาน คปภ. จะมีการประชุมร่วมกับภาคธุรกิจประกันวินาศภัยอีกครั้งเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ มอบหมายงานผู้ดูแลระบบของแต่ละบริษัท รวมถึงส่งมอบ Username และ Password โดยสำนักงาน คปภ. จะเปิดการใช้งาน Application “Me Claim” อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 9 เมษายน 2562 เพื่อมอบให้เป็นของขวัญวันปีใหม่ไทยให้แก่ประชาชน” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย
ที่มา :  https://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/89268

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *