ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคม ฯ ประจำปี 2561

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคม ฯ ประจำปี 2561

 

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคม ฯ ประจำปี 2561

ดูกำหนดการ


1. ใบยืนยีนการเข้าประชุม 61
5. งบการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย (1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561)
3. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 2561
4. หนังสือมอบอำนาจประชุมประจำปี 2561
2. กำหนดการ ประชุมใหญ่ TIBA 2561
6. รายงานการประชุมใหญ่ 2560

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น