อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) – ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30/05/2562

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) – ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30/05/2562

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (CAR) ล่าสุด ณ วันที่ 22/01/2562

carratio_1563

Download

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น