เดือน: พฤศจิกายน 2018

เลขาธิการ คปภ. เปิดที่ทำการสำนักงาน คปภ. แห่งใหม่ จังหวัดยโสธรให้บริการด้านประกันภัยครบวงจร • พร้อมขับเคลื่อนบริษัทประกันภัย-ตัวแทน-นายหน้า-โบรกเกอร์-ธนาคารพาณิชย์ ปฏิบัติตาม กฎกติกา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน