เดือน: มกราคม 2019

บอร์ด คปภ. เห็นชอบมาตรการเยียวยาด้านประกันภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ออกประกาศ คปภ. เพิ่มระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์เป็น 30 วัน !
คปภ. เพิ่มมาตรการด้านประกันภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก • ออกคำสั่งนายทะเบียนกำหนดหลักเกณฑ์จ่ายค่าสินไหมเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากพายุปาบึกได้รับการชดใช้ค่าสินไหมที่รวดเร็วขึ้น
ตัดสินแล้ว!! โครงการประกวดสารคดีสั้น “พ.ร.บ. เคียงข้าง…ทุกการเดินทาง” คปภ. ได้ 2 ผู้กำกับคิวทองร่วมตัดสินผลงาน • ทีมสวัสดีนี่เราเอง จากเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินสด 1 แสนบาท
นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธ คปภ. ในงาน“มหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” • เลขาธิการ คปภ. ขานรับข้อแนะนำนายกฯ พร้อมขับเคลื่อนการนำระบบประกันภัยมาบริหารความเสี่ยงให้กับชาวประมงไทย
เลขาธิการ คปภ. นำพนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก มอบหม้อหุงข้าวและเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning ให้กับชุมชนในพื้นที่
Page 1 of 2 1 2