อาคเนย์ประกันภัย เสนอคืนเบี้ยโควิดเต็มจำนวน

อาคเนย์ประกันภัย เสนอคืนเบี้ยโควิดเต็มจำนวน

บริษัทฯ ขอแจ้งการคืนเบี้ยกรมธรรม์ประกันภัยโควิดเต็มจำนวน ให้ลูกค้าทุกท่าน สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ สะดวก รวดเร็วได้ที่นี่ คลิก ภายในวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2565

อาคเนย์ประกันภัย มุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่งที่จะรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าทุกกรมธรรม์อย่างสุดความสามารถ

 

 

 

 

 

 

 

Q&A เกี่ยวกับการลงทะเบียน รับคืนเบี้ย ประกันภัยโควิด (Microsite)

Question 1 เบอร์โทรศัพท์ ที่รับ OTP ใช้เบอร์ซ้ำกันได้ไหม
Answer สามารถใช้เบอร์ซ้ำได้ แนะนำว่าให้เป็นเบอร์ของลูกค้าขณะที่ทำรายการ เพราะบริษัทฯจะสามารถใช้เป็นเบอร์ที่ส่งข้อความสถานะการคืนค่าเบี้ยในลำดับต่อไป

Question 2 ลูกค้าไม่ได้เล่นไลน์…ทำอย่างไรครับ
Answer ลูกค้าสามารถลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์ทั่วไป โดยเข้า website ที่ https://se-digital-aws.seic.co.th/CovidCare

Question 3 ลูกค้าสอบถาม จำเลข กธ.ไม่ได้ ระบบไม่ผ่านให้ค่ะ
Answer “ลูกค้าสามารถตรวจสอบหมายเลขกรมธรรม์ได้ จาก 2 ช่องทาง
1. อาคเนย์ LNE OA (@southeast.th) แล้วเลือกเมนู “”ข้อมูลกรมธรรม์ของฉัน””
2. ติดต่อ 1726 >> กดเมนู 22 >> กดเมนู 3 (เช็คสถานะกรมธรรม์โควิด)>> ใส่หมายเลขบัตรประชาชน”

Question 4 ลูกค้าไม่มี smart phone ใช้โทรศัพท์ของบุคคลอื่นลงทะเบียน แต่ให้ส่ง OTP ไปที่เครื่องลูกค้า สามารถทำได้หรือไม่
Answer ได้ (เป็นวิธีที่ถูกต้องค่ะ.. อย่าใช้เบอร์บุคคลอื่นรับ OTP)

Question 5 ทำรายการลงทะเบียน ขอคืนเบี้ยประกันภัยโควิด เข้าระบบมาแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนใจ ไม่รับเบี้ยคืน สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ไหม ทำอย่างไร
Answer เมื่อลูกค้าลงทะเบียนรับเบี้ยประกันคืนเต็มจำนวนแล้ว บริษัทฯจะทำการยกเลิกความคุ้มครองกรมธรรม์ในวันที่ลงทะเบียนโดยทันที จึงไม่สามารถเปลี่ยนใจได้

Question 6 เมื่อลูกค้าลงทะเบียนเลิกไปแล้ว แต่ยังไม่ได้เงินคืน แล้วลูกค้าติดโควิด บริษัทจะยังคุ้มครองอยู่ไหม
Answer ไม่คุ้มครอง เพราะเมื่อลูกค้าลงทะเบียนรับเบี้ยประกันคืนเต็มจำนวนแล้ว บริษัทฯจะทำการยกเลิกความคุ้มครองกรมธรรม์ในวันที่ลงทะเบียน

Question 7 ผู้เยาว์ ผู้สูงอายุ คนในครอบครัว สามารถทำคืนแทนได้หรือไม่
Answer “ในการทำเรื่องแจ้งคืนค่าเบี้ยที่ microsite จะแจ้งได้ที่ละกรมธรรม์ ดังนั้น คนในครอบครัวสามารถทำรายการแทนได้
แต่การโอนเงินค่าเบี้ยคืนจะคืนให้กับผู้เอาประกันเท่านั้น ฉะนั้นต้องแนบเอกสาร bookbank ที่เป็นของผู้เอาประกันเท่านั้น
ยกเว้นกรณี ผู้เยาว์ใช้ bookbank ของผู้ปกครองได้ แต่ต้องแนบเอกสารใบสูติบัตรเพิ่ม”

Question 8กรณีผู้เยาว์ ที่ไม่มีบัญชี ทำอย่างไร
Answer “สามารถทำคืนแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ พร้อมลงนามรับรองโดยผู้รับผลประโยชน์
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้รับผลประโยชน์
3. สำเนาบัตรประชาชน, สูติบัตร หรือ ทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน ที่แสดงความสัมพันธ์ พร้อมลงนามรับรองโดยผู้เอาประกัน”

Question 9 กรณี ผู้สูงอายุ ไม่มีบัญชี ทางบุตรดำเนินการ ต้องใช้เอกสารหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ ดำเนินการได้เลยใช่ไหม
Answer “สามารถทำคืนแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ พร้อมลงนามรับรองโดยผู้รับผลประโยชน์
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้รับผลประโยชน์
3. สำเนาบัตรประชาชน สูติบัตร หรือ ทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน ที่แสดงความสัมพันธ์ พร้อมลงนามรับรองโดยผู้เอาประกัน”

Question 10 ลูกซื้อให้พ่อ..พ่อไม่มีเลขที่​ บช.​
Answer “สามารถทำคืนแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ พร้อมลงนามรับรองโดยผู้รับผลประโยชน์
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้รับผลประโยชน์
3. สำเนาบัตรประชาชน, สูติบัตร หรือ ทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน ที่แสดงความสัมพันธ์ พร้อมลงนามรับรองโดยผู้เอาประกัน”

Question 11 สามีรับแทนภรรยา / ภรรยารับแทนสามี โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ได้ไหม
Answer ไม่ได้ เนื่องจากเป็นประเภทบุคคลที่สามารถทำธุรกรรมได้เอง ไม่สามารถให้กระทำการแทน

Question 12 ลูกค้าโหลดรูปภาพแนบเข้าไปแล้ว แต่ไม่ได้เซ็นชื่อกำกับ ใช้ได้ไหม
Answer ในขณะนี้ระบบไม่สามารถให้ลูกค้าแก้ไขได้ ซึ่งจะใช้ระบบแก้ไขได้ประมาณ วันที่ 5 ก.พ. หรือ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้ว จะติดต่อกลับไป

Question 13 ทำรายการลงทะเบียน โดยระบุข้อมูลบัญชีของบุคคลอื่น เข้าระบบมาแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีได้ไหม ทำอย่างไร
Answer ในขณะนี้ระบบไม่สามารถให้ลูกค้าแก้ไขได้ ซึ่งจะใช้ระบบแก้ไขได้ประมาณ วันที่ 5 ก.พ. หรือ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้ว จะติดต่อกลับไป

Question 14 ใส่ข้อมูลเลขบัตรประชาชนผิด และ แนบเอกสารผิด แก้ไขอย่างไร
Answer ในขณะนี้ระบบไม่สามารถให้ลูกค้าแก้ไขได้ ซึ่งจะใช้ระบบแก้ไขได้ประมาณ วันที่ 5 ก.พ. หรือ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้ว จะติดต่อกลับไป

Question 15 ทำรายการลงทะเบียน แล้วพบ ข้อมูลชื่อ-นามสกุล ในระบบสะกดไว้ไม่ถูกต้อง ยังสามารถรับเงินคืนได้หรือไม่ หากต้องแก้ไขทำอย่างไร
Answer — รอคำตอบ —

Question 16 ขอเบี้ยคืน เลือกการโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน ต้องใช้เอกสารอะไรไหม
Answer ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสาร หากเลือกที่โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน

Question 17 ระยะเวลากี่วันถึงได้เงินคืน
Answer หากเลขบัญชีพร้อมเพย์ถูกต้อง หรือเอกสารครบถ้วน จะใช้เวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน

Question 18 ลูกค้าที่ติด​ช่วงนี้​ จะยังได้รับความคุ้มครอง​ หรือไม่
Answer หากยังไม่เคยได้รับอนุมัติเคลมมาก่อน และ กรมธรรม์ยังไม่ได้ขอยกเลิก กรมธรรม์ยังคงได้รับความคุ้มครองตามปกติ ตราบเท่าที่บริษัทยังประกอบธุรกิจประกันภัยอยู่

Question 19 ประกันกลุ่ม ที่มีการเคลมแล้ว จะขอคืนเงินเฉพาะคนที่เหลือในกลุ่ม โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ ใส่เลขกรมธรรม์กลุ่ม และ เลขบัตรประชาชน ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกท่านนั้นๆ ทำเป็นรายคน ถูกไหมคะ
Answer “การยกเลิกกรมธรรม์กลุ่มสามารถทำได้ 2 ช่องทาง 2
1. เตรียมเอกสารทุกอย่างตามที่แจ้ง พร้อมลงนามโเยผู้มีอำนาจของบริษัทและส่งให้ตัวแทน หรือ โบรคเกอร์ เพื่อนำส่งส่วนกลางบริษัท
2. สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ตาม QR Code ที่จัดทำไว้ โดยใส่หมายเลขกรมธรรม์, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ, และ เบอร์โทรศัพท์มือถือที่รับ OTP พร้อมทั้งแนบเอกสารที่กำหนดไว้ โดยไม่จำเป็นต้องใส่หมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิกในแต่ละคน”

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *