สำนักงาน คปภ. ได้พัฒนาระบบขอขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบขึ้นทะเบียนฯ) เพื่อให้บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต นายหน้าและธนาคาร ดำเนินการยื่นขึ้นทะเบียนกิจกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ ได้สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการจัดเก็บเอกสารตามรายละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพ

โดยผู้เข้าใช้งานระบบจะต้องยื่นขอ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานก่อน โดยสามารถ Download เอกสารการย่ืนขอใช้งานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน คปภ. ทั้งนี้กำหนดการเปิดใช้ระบบ การขึ้นทะเบียนฯ เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2566 นี้

ผู้ที่จะยื่นขึ้นทะเบียนกิจกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการยื่นขอเข้าใช้ระบบดังกล่าว โดยยื่นได้ตั้งแต่วันนี้ที่ E-mail : electronic@oic.or.th พร้อมทั้งส่งเอกสารตัวจริงตามมาที่ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงาน คปภ. หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ นางนัทธฤทัย สนิทนอก นางสาวปิยะวรรณ มิลินทานุช นางสาวชลลดา สุทธิวิไชย หรือ นายฉันทัช สมเกียรติ เจริญ โทร 02-515-3999 ต่อ 4111 , 4524 , 4537 หรือ 4103 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

เอกสารการยื่นขอใช้งาน

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *