กิจกรรมสมาชิก

ร่วมแสดงความยินดี รองเลขาธิการ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณชญานิน เกิดผลงาม

วันนี้ 10 พฤษภาคม 2567 นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย พร้ [...]

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2566 (TIBA Relationship & Charity Golf 2023)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จัดกา [...]

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

คปภ. เปิดสำนักงานแห่งใหม่ สำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสี [...]

สัมมนาวิชาการ Thailand Insurtech Fair 2023

✍️เปิดลงทะเบียนแล้ว !   มหกรรมประกันภัยสุดยิ่งใหญ่ [...]

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จัดงานประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ครั้งที่ 1 วาระปี 2566-2568

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จัดงานประชุมคณะกรรมการบริหารสม [...]

สำนักงาน คปภ. ได้พัฒนาระบบขอขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็ก [...]

เอกสารประกอบการบรรยาย สัมมนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA - เอกสารประกอบการอบรม (5 ตุลาคม 2565 (เช้า)) OIC_- [...]

การเสนอขายกรมธรรม์สำหรับนายหน้าฯ

15-12-65 (เช้า) การเสนอขายกรมธรรม์สำหรับนายหน้าฯ

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 – 2566

PowerPoint ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 สามปี 2565 ฯ ภาวะเศร [...]

a