ข่าวสารจาก คปภ.

คปภ. ยกพลลงพื้นที่ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ถอดบทเรียนหลังเริ่มใช้ กรมธรรม์ประกันภัยลำไยฉบับแรกของโลก เล็งเพิ่มความคุ้มครองเพื่อรองรับภัยธรรมชาติมากขึ้น · เผยแพร่ความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุกแนวใหม่ โดย “เคาะประตูบ้าน” เรียนรู้ประกันภัย จากประสบการณ์จริง
เลขาธิการ คปภ. เปิดมิติใหม่อุตสาหกรรมประกันภัยไทย “บริหารความเสี่ยงภัยให้ประมงพื้นบ้าน” คลอดแล้ว…! แบบกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน ฉบับแรกของประเทศไทย
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) – ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14/06/2562
เลขาธิการ คปภ. ชูธงประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง InsurTech Startup Hub • หวังเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจ Startup – Tech firms เล็งบททวนกติกาเปิดทางคนรุ่นใหม่ หัวคิดเทคโนโลยี สู่เวทีการสร้างนวัตกรรมประกันภัย
Page 1 of 19 1 2 19

อบรม/สัมมนาสมาคม

สิทธิและประโยชน์สมาชิกฯ

เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าประกันภัย  ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ  หรือสมาชิกสมทบ  ท่านจะได้รับสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม  ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้  ด้านการดูแลผลประโยชน์และเป็นอำนาจในการต่อรอง  และการบริการมากมาย

พื้นที่โฆษณา

Count per Day

  • 21998Total visitors:
  • 1795Visitors per month:
  • 94Visitors per day:
  • 0Visitors currently online: