ข่าวสารจาก คปภ.

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธ คปภ. ในงาน“มหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” • เลขาธิการ คปภ. ขานรับข้อแนะนำนายกฯ พร้อมขับเคลื่อนการนำระบบประกันภัยมาบริหารความเสี่ยงให้กับชาวประมงไทย
เลขาธิการ คปภ. นำพนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก มอบหม้อหุงข้าวและเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning ให้กับชุมชนในพื้นที่
คปภ. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุก • นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการค่าสินไหมทดแทน
อุตสาหกรรมประกันภัยปี 2561 เติบโตตามเป้าหมายและปี 2562 คาดการณ์ขยายตัวต่อเนื่อง • ในปี 2562 คปภ. จะมุ่งพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นภูมิคุ้มกันของประเทศในการบริหารความ เสี่ยงเพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
Page 1 of 11 1 2 11

อบรม/สัมมนาสมาคม

สิทธิและประโยชน์สมาชิกฯ

เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าประกันภัย  ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ  หรือสมาชิกสมทบ  ท่านจะได้รับสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม  ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้  ด้านการดูแลผลประโยชน์และเป็นอำนาจในการต่อรอง  และการบริการมากมาย

พื้นที่โฆษณา

Count per Day

  • 8617Total visitors:
  • 861Visitors per month:
  • 57Visitors per day:
  • 0Visitors currently online: