การสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาคนกลางประกันภัย”

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น 7
โรงแรมเอทัส ลุมพินี
สะสมชั่วโมงสำหรับการต่ออายุใบอนุญาต 6 ชั่วโมง
สำหรับตัวแทน/นายหน้า ทั้งประเภทชีวิตและวินาศภัย สำหรับผู้ถือใบอนุญาตครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (
Pillar 3)


หัวข้อ “แนวปฏิบัติการจ่ายค่าขาดประโยชน์และการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนยุค 4.0”

เวลา 9.00-12.00

คุณอรัญ ศรีว่องไทย

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน และประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบสมาคมประกันวินาศภัยไทย


หัวข้อ “ประกาศ การเสนอขายฉบับใหม่ที่นายหน้าประกันภัยต้องรู้”

เวลา 13.00-16.30

คุณอรรถพล พิบูลธนพัฒนา

ผู้ช่วยเลขาธิการ คปภ.สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย

 


Download ใบสมัคร

Hourly Schedule

8:00 - 8:50
ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
8:50 - 9:00
นายกสมาคม ฯ คุณชนะพันธ์ุ พิริยะพันธ์ุ กล่าวเปิดการสัมมนา และมอบของที่ระลึก
9:00 - 10:30
ปฏิบัติการจ่ายค่าขาดประโยชน์
10:30 - 10:45
พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 - 12:00
ปฏิบัติการจ่ายค่าขาดประโยชน์ (ต่อ)
12:00 - 13:00
รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 15:00
ประกาศการเสนอขายฉบับใหม่ที่นายหน้าต้องรู้
15:00 - 15:15
พักรับประทานอาหารว่าง
15:15 - 16:30
ประกาศการเสนอขายฉบับใหม่ที่นายหน้าต้องรู้ (ต่อ)

อบรม/สัมมนาสมาคม

สิทธิและประโยชน์สมาชิกฯ

เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าประกันภัย  ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ  หรือสมาชิกสมทบ  ท่านจะได้รับสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม  ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้  ด้านการดูแลผลประโยชน์และเป็นอำนาจในการต่อรอง  และการบริการมากมาย

พื้นที่โฆษณา

Count per Day

  • 102184Total visitors:
  • 1011Visitors per month:
  • 69Visitors per day:
  • 0Visitors currently online:

ความเห็นล่าสุด

คลังเก็บ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น