สัมมนาเรื่อง “ธุรกิจประกันภัย โอกาสและความท้าทายปี 2020”กำหนดการ ใบสมัคร

Hourly Schedule

8 : 00 - 8 : 30
ลงทะเบียน /รับประทานอําหารว่าง
8 : 30 - 8 : 30
นายกสมาคมฯ คุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กล่าวเปิดการสัมมนา
ช่วงที่ 1 ( 3 ชั่วโมง ) -
8 : 30 - 10 : 30
Insurance Market Trend 2020
โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย
10 : 30 - 10 : 45
พักรับประทานอาหารว่าง
10 : 45 - 12 : 00
(ต่อ) Insurance Market Trend 2020
โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย
12 : 00 - 13 : 00
มอบของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงที่ 2 ( 3 ชั่วโมง ) -
13 : 15 - 14 : 45
Products Liability Insurance ( การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์)
โดย คุณวาน ซาเรเซลไมซาโมเอ็มเหม็ด ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานเบ็ดเตล็ด และ ประกันภัยต่อ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14 : 45 - 15 : 00
พักรับประทานอาหารว่าง
15 : 00 - 16 : 30
(ต่อ) Products Liability Insurance ( การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์)
โดย คุณวาน ซาเรเซลไมซาโมเอ็มเหม็ด ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานเบ็ดเตล็ด และ ประกันภัยต่อ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 : 30 -
ถาม - ตอบ

อบรม/สัมมนาสมาคม

สิทธิและประโยชน์สมาชิกฯ

เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าประกันภัย  ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ  หรือสมาชิกสมทบ  ท่านจะได้รับสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม  ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้  ด้านการดูแลผลประโยชน์และเป็นอำนาจในการต่อรอง  และการบริการมากมาย

พื้นที่โฆษณา

Count per Day

  • 102180Total visitors:
  • 1007Visitors per month:
  • 69Visitors per day:
  • 1Visitors currently online:

ความเห็นล่าสุด

คลังเก็บ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น