สัมมนา Marine Cargo Insurance

คุณพิชิต เมฆกิตติกุล 

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Marine Cargo Insurance ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี พระราม 4 กรุงเทพ ฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชิต เมฆกิตติกุล มาเป็นวิทยากร ซึ่งท่านเป็นผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการการประกันภัยทางทะเลมาอย่างยาวนาน

โดยปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด , ที่ปรึกษา สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย , ที่ปรึกษา คณะกรรมการประกันภัยทางทะเล และโลจิสติกส์ ส.ประกันวินาศภัยไทย

หมายเหตุ : การสัมมนาครั้งนี้ได้รับอนุมัติให้สามารถสะสมชั่วโมงอบรมได้ 6 ชั่วโมง สำหรับท่านที่มีใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้า ทั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย (Pillar 1)

Hourly Schedule

8:00 - 8:30
ลงทะเบียน
รับประทำนอำหารว่าง
8.30 - 8.45
เปิดกำรสัมมนำ
นายกสมาคม ฯ คุณชนะพนัธ์ุ พิริยะพนัธ์ุ กล่าวเปิดการสัมมนำ
8.30 - 12.00
ช่วงที่ 1 ( 3 ชั่วโมง )
เรื่อง Marine Cargo Insurance
12.00 - 13.00
รับประทำนอำหำรกลำงวัน

อบรม/สัมมนาสมาคม

สิทธิและประโยชน์สมาชิกฯ

เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าประกันภัย  ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ  หรือสมาชิกสมทบ  ท่านจะได้รับสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม  ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้  ด้านการดูแลผลประโยชน์และเป็นอำนาจในการต่อรอง  และการบริการมากมาย

พื้นที่โฆษณา

Count per Day

  • 214584Total visitors:
  • 5734Visitors per month:
  • 304Visitors per day:
  • 0Visitors currently online:

ความเห็นล่าสุด

คลังเก็บ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *