คลังรูป

อุตสาหกรรมประกันภัยปี 2561 เติบโตตามเป้าหมายและปี 2562 คาดการณ์ขยายตัวต่อเนื่อง • ในปี 2562 คปภ. จะมุ่งพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นภูมิคุ้มกันของประเทศในการบริหารความ เสี่ยงเพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ข่าวสารจาก คปภ.

อุตสาหกรรมประกันภัยปี 2561 เติบโตตามเป้าหมายและปี 2562 คาดการณ์ขยายตัวต่อเนื่อง • ในปี 2562 คปภ. จะมุ่งพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นภูมิคุ้มกันของประเทศในการบริหารความ เสี่ยงเพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริ […]

Read More
คปภ. แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องพัฒนาการประกันสุขภาพในเวทีระหว่างประเทศด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันสุขภาพ • เลขาธิการ คปภ. ถกซีอีโอ ของหน่วยงานกำกับดูแลประกันภัยของฮ่องกงเจรจาทำความร่วมมือเสริมเขี้ยวเล็บเพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจประกันภัยไทย
ข่าวสารจาก คปภ.

คปภ. แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องพัฒนาการประกันสุขภาพในเวทีระหว่างประเทศด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันสุขภาพ • เลขาธิการ คปภ. ถกซีอีโอ ของหน่วยงานกำกับดูแลประกันภัยของฮ่องกงเจรจาทำความร่วมมือเสริมเขี้ยวเล็บเพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจประกันภัยไทย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลข […]

Read More