หน้าแรก

ข่าวสารสมาคม / คปภ.

กูรูประกันภัย

สมัครสอบนายหน้า

อบรมต่อบัตรนายหน้า

ที.ไอ.ไอ. ไทยรี
ต่ออายุครั้งที่ 1 คลิก คลิก
ต่ออายุครั้งที่ 2
ต่ออายุครั้งที่ 3
ต่ออายุครั้งที่ 4 ขึ้นไป คลิก คลิก

พื้นที่โฆษณา

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการเสวนา ระหว่างคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และ ผู้แทนจากบริษัทประกันภัย
อาทิเช่น คุณอรัญ ศรีว่องไทย ประธานกรรมการบริหาร จากบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ,
คุณมนตรี วงศ์ท่าเรือ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน ) , บริษัท เอเชียประกันภัย (1950) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
โดยการเสวนานี้จัดขึ้น เพื่อความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจประกันภัย ตามเจตนารมณ์ของสมาคม ฯ
ในการประสานและการส่งเสริมภาพลักษณ์ต่อประชาชนและผู้ถือกรมธรรม์ และเป็นการขับเคลื่อนการประกันภัยในประเทศ
ให้เติบโตไปในทิศทางที่ดีต่อไป

ซึ่งท่านสมาชิกสามารถเข้าร่วมรับฟังการเสวนาได้ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom
ตาม Link ที่ปรากฏด้านล่าง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ห้องประชุมเริ่ม 9.45 น.
โปรดส่งคำถามมาก่อนภายในวันพุธที่​ 15​ ก.ย​ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นายกสมาคมฯ
เป็นผู้ดำเนินการประชุม

https://us06web.zoom.us/j/87203078450?pwd=bDdkNGZ1WklaUURieW1wTkhJd2ZRUT09

Meeting ID: 872 0307 8450
Passcode: 590592


 

สำนักงาน คปภ. จะจัดสอบนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ครั้งใหม่ (คลิก)