พิธีมอบเงินสร้างสุขศาลาพระราชทาน และกรมธรรม์ประกันภัย 200 แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พิธีมอบเงินสร้างสุขศาลาพระราชทาน และกรมธรรม์ประกันภัย 200 แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

พิธีมอบเงินสร้างสุขศาลาพระราชทาน และกรมธรรม์ประกันภัย 200 แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2558 ณ สำนักงาน คปภ.\r\n\r\n

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น