คปภ. เร่งเยียวยาค่าสินไหมทดแทนกรณีรถกระบะตกเหว ตาย 5 ศพ ที่ประเทศลาว

คปภ. เร่งเยียวยาค่าสินไหมทดแทนกรณีรถกระบะตกเหว ตาย 5 ศพ ที่ประเทศลาว

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุบัติเหตุสลดขึ้นกับครอบครัวศรีสวัสดิ์ ขณะขับรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กฉ 4125 สมุทรปราการ ตกเหวระหว่างเส้นทางเมืองกาสี-เมืองนาน แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายภัทร์ ศรีสวัสดิ์ นายสุระพันธ์ ศรีสวัสดิ์ นางอ่อน ศรีสวัสดิ์ นางสาวสมพร ศรีสวัสดิ์ และนายสมภพ ศรีสวัสดิ์ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยเบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการ ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้เสียชีวิตมีการทำประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ไว้ด้วยหรือไม่ เพื่อใช้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต ทั้ง 5 ราย อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

โดยได้รับรายงานเบื้องต้นจาก สำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรปราการ ว่า รถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กฉ 4125 สมุทรปราการ ได้ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 61-8-0110504-00204 เริ่มความคุ้มครอง วันที่ 10 เมษายน 2561 สิ้นสุดความคุ้มครอง วันที่ 10 เมษายน 2562 และรถยนต์กระบะคันดังกล่าวไม่มีการทำประกันภัยรถภาคสมัครใจแต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุในประเทศลาว จึงไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ระบุความคุ้มครองอุบัติเหตุภายในประเทศไทยเท่านั้น
ทั้งนี้ จากการติดตามและตรวจสอบเพิ่มเติม พบว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 5 ราย มี 3 ราย ที่ทำประกันชีวิตไว้กับบริษัทประกันชีวิต คือ นายสุภัทร์ ศรีสวัสดิ์  ได้ทำประกันไว้กับ บริษัท เอไอเอ  จำกัด กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ T175416765 แบบเอไอเอ สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี พิเศษ (มีเงินปันผล) เริ่มความคุ้มครอง วันที่ 8 ตุลาคม 2555 และครบกำหนดสัญญาประกันภัย วันที่ 8 ตุลาคม 2580 จำนวนเงินเอาประกันภัยหรือผลประโยชน์ 100,000 บาท นอกจากนี้ นายสุภัทร์ ศรีสวัสดิ์ ยังได้ทำประกันไว้กับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 1048196133 แบบเมืองไทยธนพันธุ์ ชนิดมีเงินปันผลพิเศษ เริ่มความคุ้มครอง วันที่ 22 กรกฎาคม 2551 และครบกำหนดสัญญาประกันภัย วันที่ 22 กรกฎาคม 2571 จำนวนเงินเอาประกันชีวิต 155,000 บาท และจำนวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ (PA) 500,000 บาท
นายสุระพันธ์ ศรีสวัสดิ์ ได้ทำประกันไว้กับ บริษัท เอไอเอ จำกัด กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ T184620720 แบบสะสมทรัพย์ 15 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี (มีเงินปันผล) เริ่มความคุ้มครอง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 และครบกำหนดสัญญาประกันภัย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2572 จำนวนเงินเอาประกันภัยหรือผลประโยชน์ 300,000 บาท
นายสมภพ ศรีสวัสดิ์ ได้ทำประกันไว้กับ บริษัท อลิอันซ์อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 3020800970 แบบกรมธรรม์ประกันภัย ซุปเปอร์ เซฟวิ่งส์ 15/7 (มีเงินปันผล) เริ่มความคุ้มครอง วันที่ 19 กันยายน 2559 และครบกำหนดสัญญาประกันภัย วันที่ 19 กันยายน 2574 จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือผลประโยชน์ 500,000 บาท นอกจากนี้นายสมภพ ศรีสวัสดิ์ ยังได้ทำประกันไว้กับ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ กรมธรรม์เลขที่ GML030/10282 เริ่มความคุ้มครอง วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 และครบกำหนดสัญญาประกันภัย วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 จำนวนเงินเอาประกันชีวิต 2,871,000 บาท และจำนวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ 1,435,500 บาท
สำหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง 5 ราย นั้น สำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรปราการได้เดินทางไปยังบ้านของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ทราบว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 5 ราย เป็นเครือญาติกัน ซึ่งขณะนี้ (วันที่ 6 มีนาคม 2562) ทางครอบครัวได้นำทั้ง 5 ศพ กลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้อำนวยความสะดวกในการช่วยประสานกับบริษัทประกันภัย รวมทั้งเร่งรัดเรื่องการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้มีความรวดเร็วและเป็นธรรม โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัทประกันชีวิต ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทำเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อไป
“สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ อุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานที่ จึงควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัย และขอฝากเตือนประชาชนควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะเส้นทางการจราจรที่ไม่คุ้นเคย ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ และหมั่นตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนตรวจวันหมดอายุกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งควรทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และกรมธรรม์ประกันชีวิตอื่นๆ ด้วย เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยง และเยียวยาความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัย สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย
ที่มา : https://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/89217

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น