ตัดสินแล้ว!! โครงการประกวดสารคดีสั้น “พ.ร.บ. เคียงข้าง…ทุกการเดินทาง” คปภ. ได้ 2 ผู้กำกับคิวทองร่วมตัดสินผลงาน • ทีมสวัสดีนี่เราเอง จากเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินสด 1 แสนบาท

ตัดสินแล้ว!! โครงการประกวดสารคดีสั้น “พ.ร.บ. เคียงข้าง…ทุกการเดินทาง” คปภ. ได้ 2 ผู้กำกับคิวทองร่วมตัดสินผลงาน • ทีมสวัสดีนี่เราเอง จากเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินสด 1 แสนบาท

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ทุกชีวิตนั้นมีค่า การเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะจากรถนั้น อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้เจ้าของรถและผู้ใช้รถใช้ถนนแสดงความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมผ่านระบบประกันภัย สำนักงาน คปภ. ร่วมกับ สถานีวิทยุ จส.100 จัดโครงการประกวดสารคดีสั้น ภายใต้แนวคิด “พ.ร.บ. เคียงข้างทุกการเดินทาง” โดยเปิดกว้างให้ประชาชนชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยได้มีการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561
เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวนี้ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี สมัครได้ทั้งประเภทเดี่ยวหรือประเภททีม ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมส่งผลงานสารคดีสั้นที่มีเนื้อหาสาระสื่อถึงความสำคัญของการประกันภัย พ.ร.บ. ภายใต้แนวคิด “พ.ร.บ.เคียงข้าง…ทุกการเดินทาง” ความยาวไม่เกิน 7-12 นาที ไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบการนำเสนอ โดยส่งร่างบทพร้อม Storyboard เพื่อให้คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานรอบคัดเลือกก่อนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาด โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดถึง 71 ทีม จากทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งการประกวดครั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้รับเกียรติจากอาจารย์เชิดพงษ์ เหล่ายนตร์ และอาจารย์บัณฑิต ทองดี สองผู้กำกับคิวทองที่คร่ำหวอดในวงการภาพยนตร์ โฆษณา สารคดี รวมถึงละครทีวี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานตั้งแต่ต้นจนจบโครงการฯ
สำหรับการพิจารณาคัดเลือกผลงานนั้น สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการฯและ จส.100 อย่างเข้มข้น เนื่องจากมีทีมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนถึง 71 ทีม จึงมีการคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบแรกก่อนโดยพิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ และความคิดสร้างสรรค์ จนได้ทีมเข้าสู่รอบแรกจำนวน 22 ทีม จากนั้นได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. และเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานสารคดีให้กับทั้ง 22 ทีม แล้วจึงให้แต่ละทีมนำเสนอผลงานการประกวดเพื่อคัดเลือกทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 ทีมสุดท้ายเพื่อให้เงินสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท สำหรับนำไปผลิตและสร้างสรรค์ผลงานสารคดีให้มีคุณภาพ ซึ่งได้ดำเนินการและมอบทุนสนับสนุนไปแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา
สำหรับรอบชิงชนะเลิศนั้นได้กำหนดให้ทีม 10 ทีมดังกล่าวส่งผลงานในวันที่ 7 มกราคม 2562 เพื่อชิงรางวัลประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย 2 รางวัล และรางวัล Popular Vote ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเป็นกรรมการตัดสิน สำหรับเกณฑ์การพิจารณานอกจากจะพิจารณาจากความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ และความคิดสร้างสรรค์ แล้วยังพิจารณาคุณภาพเทคนิคการถ่ายทำด้วย ซึ่งคณะกรรมการจาก สำนักงาน คปภ. ร่วมกับอาจารย์เชิดพงษ์ เหล่ายนตร์ และอาจารย์บัณฑิต ทองดี ได้ตัดสินผลงานการประกวดจนได้คะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์แล้ว
ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 สำนักงาน คปภ. ได้จัดงานประกาศผลรางวัลฯ โดยเลขาธิการ คปภ. ได้มอบหมายให้นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดสารคดีสั้น ภายใต้แนวคิด “พ.ร.บ. เคียงข้างทุกการเดินทาง” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
     • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสวัสดีนี่เราเอง จากเรื่อง Second Change ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร (โดยถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร แต่เกิดประสบอุบัติเหตุจากรถโดยไม่มีคู่กรณีซึ่งได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย พ.ร.บ. ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการรักษาขาให้เป็นปกติ)
     • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมราหูฟิล์ม จากเรื่อง ชีวิตหลังเฉียดตาย ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร (ได้นำเสนอภาพเล่าเรื่องพร้อมตัวอย่างเหตุการณ์จริงของการเกิดอุบัติเหตุ 3 เหตุการณ์ โดยได้สัมภาษณ์ผู้ประสบอุบัติเหตุ จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ได้รับการเยียวยาจากประกันภัย พ.ร.บ.)
     • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Fuse to Feel เรื่อง 3 ทริปเสี่ยงตาย ไม่รู้ตัว มี พ.ร.บ. ไว้อุ่นใจชัวร์ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร (ได้นำเสนอเหตุการณ์ 3 เหตุการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว ที่เจ้าของผลงานได้พบเจอเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากรถ โดยมีการยกตัวอย่างและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการทำประกันภัย พ.ร.บ.)
     • รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Insure info team จากเรื่อง เชื่อหรือชัวร์ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (ได้นำเสนอเรื่องราวเปรียบเทียบระหว่างความเชื่อจากการเจิมรถเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ และความชัวร์จากการทำประกันภัย พ.ร.บ. รวมถึงให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการทำประกันภัย พ.ร.บ.) และ ทีม Minon จากเรื่อง ปลอดภัย Safety ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตเด็กหนุ่มหนึ่งคนในชนบท ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและได้ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจากค่าเสียหายเบื้องต้น)
 ส่วนรางวัล  Popular Vote ได้แก่ ทีม Minon จากเรื่อง ปลอดภัย Safety (ทีมเดียวกับรางวัลชมเชย) ซึ่งได้มีการเปิดโหวตตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2562 และปิด Vote เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 23.59 น.
สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สำนักงาน คปภ. จะนำไปต่อยอดในการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th, facebook : proic, www.js100.comและ Youtube เป็นต้น นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ภาค และ จังหวัดจะได้ นำผลงานไปใช้ในการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงใช้ในการรณรงค์ในเทศกาลต่างๆเพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.
“การประกวดครั้งต่อไป สำนักงาน คปภ. ยังคงเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด แต่จะเพิ่มความเข้มข้น ในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดได้รับความรู้และสามารถถ่ายทอดความสำคัญของการประกันภัย พ.ร.บ. ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ต้องขอชื่นชมทุกทีมที่ได้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกินความคาดหมาย และขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ พร้อมขอเป็นกำลังใจให้กับทีมที่ไม่ได้รับรางวัล ขอขอบคุณที่สละเวลามาร่วมสร้างสรรค์ผลงานในโครงการนี้แม้ครั้งนี้จะไม่ได้รางวัล แต่โอกาสข้างหน้ายังมีอยู่ ผมเห็นว่าผลงานของทุกทีมมีความหมายที่สามารถถ่ายทอดสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของประกันภัย พ.ร.บ. ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างแท้จริง” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น