เลขาธิการ คปภ. ปลุกพลังอาสาสมัครประกันภัย 15 จังหวัดภาคใต้ ชูภารกิจสร้างความเชื่อมั่นด้านประกันภัยให้กับประชาชน

เลขาธิการ คปภ. ปลุกพลังอาสาสมัครประกันภัย 15 จังหวัดภาคใต้ ชูภารกิจสร้างความเชื่อมั่นด้านประกันภัยให้กับประชาชน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิด “การประชุมสัมมนาสานสัมพันธ์เครือข่ายอาสาสมัครประกันภัยภาคใต้” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เคพาร์ค แกรนด์โฮเทล จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายอาสาสมัครประกันภัยในพื้นที่ภาคใต้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประกันภัย และขับเคลื่อนพลังเครือข่ายของอาสาสมัครเพื่อนำระบบประกันภัยไปสู่ชุมชน โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านประกันภัย การเปิดเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ผนึกพลังเครือข่ายอาสาสมัครประกันภัยทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัย” โดยมีวิทยากรผู้ทรงวุฒิจาก สำนักงาน คปภ. และกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมเสวนา รวมทั้งมีการถอดบทเรียนการทำงานของอาสาสมัครประกันภัย การสัมมนาครั้งนี้มีตัวแทนอาสาสมัครประกันภัยจาก 15 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมงานกว่า 150 คน
ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวกับตัวแทนอาสาสมัครประกันภัยที่เข้าร่วมงานในตอนหนึ่งว่า อาสาสมัครประกันภัย เป็นกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพในท้องถิ่นที่มีบทบาทและใกล้ชิดกับประชาชน ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ นำความรู้ด้านประกันภัยไปสู่ชุมชนของตนเอง โดยมีบทบาทที่สำคัญ 4 ประการ คือ ประการแรก เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันภัยให้กับชุมชนในท้องถิ่นได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  ประการที่สอง ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการประกันภัย ประการที่สาม เป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับ สำนักงาน คปภ. หรือบริษัทประกันภัย และประการที่สี่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ.
โดยปีนี้มีกิจกรรมที่สำคัญให้อาสาสมัครประกันภัยที่เข้าอบรมครั้งนี้ช่วยเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ไปใน วงกว้างด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวคือ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจให้ผู้ขับขี่รถรถยนต์ได้ตระหนักถึงกรณีผู้ขับขี่รถยนต์ที่ทำประกันภัยภาคสมัครใจแล้วเกิดอุบัติเหตุ แต่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แต่บุคคลภายนอกยังได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเหมือนเดิม รวมทั้ง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดเบี้ยประกันภัยร้อยละ 5-10  ให้กับผู้เอาประกันภัยที่ติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television : CCTV) ภายในรถยนต์ สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับรายย่อย (ประกันภัย 100 และ  ประกันภัย 222) ซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่ต่อยอดความสำเร็จของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับรายย่อย 100 หรือประกันภัย 100 โดยกรมธรรม์ประกันภัย 222 เบี้ยประกันภัย 222 บาทต่อปี จะให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัย 100 เมื่อซื้อแล้วจะคุ้มครอง 1 ปี หาซื้อได้จากตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจน การรณรงค์ให้ประชาชนโหลดแอพพลิเคชั่นกลาง “Me Claim” คลิกเดียว- ฉับไว-อุ่นใจ ประกันมา ปุ่มเดียวแจ้งเคลมประกันและตำรวจเพื่อใช้เป็น Application กลางที่เชื่อมต่อกับ Application แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายของตำรวจ “Police I Lert u” ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกันก็สามารถแจ้งทั้งบริษัทประกันภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ในคราวเดียวโดยนำระบบเทคโนโลยีประกันภัยเข้ามาช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนได้อีกด้วย รวมทั้ง เลขาธิการ คปภ. ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านประกันภัย ตลอดจนสาเหตุที่มีการเพิกถอนใบอนุญาตคนกลางประกันภัย ซึ่งหลายเรื่องมาจากกรณีที่มีการจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับคนกลางประกันภัยแล้ว คนกลางประกันภัยไม่นำเบี้ยประกันภัยส่งบริษัทประกันภัย ทำให้กรมธรรม์ขาดอายุและผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย จึงขอให้อาสาสมัครประกันภัยเตือนคนในชุมชนให้ระมัดระวังการจ่ายเบี้ยประกันภัยด้วย โดยวิธีที่ปลอดภัยที่สุด คือ จ่ายเบี้ยประกันภัยเข้าบัญชีโดยตรงของบริษัทประกันภัย
“ผมขอขอบคุณอาสาสมัครประกันภัยทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะอาสาสมัครประกันภัยเป็นบุคคลที่เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้มีจิตอาสา และศรัทธาในงานของสำนักงาน คปภ. ใช้เวลา สติปัญญา ตลอดจนความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เห็นประโยชน์จากการประกันภัย รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำประชาชนรู้เท่าทันสิทธิด้านการประกันภัย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงการประกันภัยได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงนับได้ว่าอาสาสมัครประกันภัยมีความสำคัญและมีคุณค่าทั้งต่ออุตสาหกรรมประกันภัยและต่อประเทศชาติอีกด้วย” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย
ที่มา : https://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/89685

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *