เลขาธิการ คปภ. ร่วมกับศิษย์เก่า วปส. รุ่นที่ 1-9 ส่งมอบห้องความดันลบ (Negative Pressure) ให้แก่โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ เพื่อสู้ภัย COVID-19

เลขาธิการ คปภ. ร่วมกับศิษย์เก่า วปส. รุ่นที่ 1-9 ส่งมอบห้องความดันลบ (Negative Pressure) ให้แก่โรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ เพื่อสู้ภัย COVID-19

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภได้เป็นประธานในพิธีมอบห้อง Negative Pressure เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์ พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ และมีศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1-9 ตลอดจนคณะผู้บริหารของสำนักงาน คปภร่วมส่งมอบด้วย  อาคารสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โรงพยาบาลบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

    

เลขาธิการ คปภกล่าวว่า ตามที่สำนักงาน คปภร่วมกับศิษย์เก่า วปสรุ่นที่ 1-9  จัดทำโครงการ “คปภรวมพลัง วปสเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19” โดยร่วมกันบริจาคเงินและสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ ตู้ตรวจเชื้อแบบความดันบวก (Positive Pressure) ตู้อบรังสี UVC หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐที่มีความจำเป็นและต้องการเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 22 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการรักษาดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,585,020.25 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันยี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์โดยส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure) จำนวน 2 ห้อง เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันเป็นพิเศษ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงาน คปภและศิษย์เก่านักศึกษา วปสรุ่นที่ 1-9 จึงได้จัดพิธีมอบห้องความดันลบ (Negative Pressure) ให้แก่โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นถาวรวัตถุที่จะคงอยู่และใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาพยาบาลประชาชนต่อไป

  ด้านนายแพทย์ พิเชษฐ พัวพันกิจเจิรญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอขอบคุณแทนประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ที่สำนักงาน คปภและศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1-9 ได้มอบห้องความดันลบ (Negative Pressure) ให้แก่โรงพยาบาลบางพลี ซึ่งทำให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี

  สำนักงาน คปภขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ทุ่มเทสรรพกำลังในการดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ส่งผลให้สถานการณ์ในปัจจุบันดีขึ้นตามลำดับ และขอขอบคุณศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 1–9 ที่บริจาคเงินเพื่อจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งห้องความดันลบ (Negative Pressure) ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ปัจจุบัน” เลขาธิการ คปภกล่าวในตอนท้าย

ที่มา : https://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/91036

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น