สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จัดงานประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ครั้งที่ 1 วาระปี 2566-2568

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จัดงานประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ครั้งที่ 1 วาระปี 2566-2568

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จัดงานประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ครั้งที่ 1 วาระปี 2566-2568

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย (Thai Insurance Brokers Association; TIBA) จัดงานประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ครั้งที่ 1 วาระปี 2566-2568 ณ โรงแรมไอบิส รัชดา กรุงเทพฯ

 

โดยจุดประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ คือดำเนินการแถลงนโยบายบริหารงานพร้อมแนะนำคณะกรรมการและที่ปรึกษาที่คัดเลือกมาจากบริษัทสมาชิกของสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ระหว่างปี 2566-2568 และเปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่สิ้นสุดวาระลง 

 

จากการประชุมในวาระแรกนี้ ได้กำหนดการทำงานตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ โดยแบ่งเป็นหลายภาคส่วน อาทิ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการดำเนินงานและกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการบริหารภายใน โดยคณะกรรมการฯ มาจากคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์แตกต่างกันเข้ามาร่วมมือพัฒนางานเพื่อนายหน้าประกันภัยไทย และสร้างการมีส่วนร่วมในธุรกิจประกันภัยให้สมาคมฯสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการที่ถูกคัดเลือก วาระปี 2566-2568 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. คุณจิตวุฒิ  ศศิบุตร นายกสมาคม บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
 2. คุณนภัสนันท์  พรรณนิภา อุปนายก บริษัท  ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 3. คุณศุภกิจ  ศุภบรรณพงษ์ เลขาธิการ บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด
 4. คุณรุจิรา โพธิ์ศรีวิสุทธิกุล เหรัญญิก บริษัท ร่วมพิทักษ์บริการ จำกัด
 5. คุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นายทะเบียน บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
 6. คุณนวพร อรุณสวัสดี ปฎิคม บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
 7. คุณนกศร ชัยวงค์คำ กรรมการ บริษัท สยามสไมล์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 8. คุณเอกพงษ์ บุญมาเอง กรรมการ บริษัท โชติอนันต์ โบรกเกอร์  จำกัด
 9. คุณมารุต พรมมาลี กรรมการ บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
 10. คุณสรชัช คงเดช กรรมการ บริษัท ออนไลน์โบรคเกอร์ประกันภัย จำกัด
 11. คุณเชิดศักดิ์ สกุลทวีวัฒน์ กรรมการ บริษัท อัลฟ่า แคปปิตอล จำกัด
 12. คุณชาญฤทธิ์ สุกปลั่ง กรรมการ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
 13. คุณณัฐสุดา เหมวิเชียรพานิช กรรมการ บริษัท เอ.อาร์.ที อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 14. คุณธนกร สีแสงทอง กรรมการ บริษัท ชัวร์ครับ.คอม จำกัด
 15. คุณปัญญวัฒน์ โพธิ์ศรีทอง กรรมการ บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 16. คุณชนิตา ขยันตรวจ กรรมการ บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด
 17. คุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย กรรมการ บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด

นอกจากการวาระดังกล่าวแล้ว ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอประเด็นต่างๆ ในสภาธุรกิจประกันภัยและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรการและนโยบายที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและนายหน้าประกันภัยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *