กำหนดการสัมมนาเรื่อง “ Privacy Law & Professional Indemnity ”

ใบสมัครสัมมนา


ค่าอบรม/สัมมนา 

–  สมาชิกสมาคม  = 1,401.87.- + vat 7%  =  1,500.-บาท
–  บุคคลทั่วไป      = 1,588.79.- + vat 7 %  =  1,700.-บาท
บัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 078-2-30883-7
ในนาม “สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย”  (เขียนชื่อ-สกุล หรือชื่อบริษัท ตรงช่องผู้นำส่งให้ชัดเจน)
และ โปรดส่งใบสมัครภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 หรือปิดรับเมื่อครบจำนวน  และเอกสารยืนยันการชำระเงิน
ไปที่   E-mail  patcharin@tiba.or.th , tassanee@tiba.or.th

  (สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ยอดก่อน vat )(เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0109512000023)


โปรดส่งเอกสารดังต่อไปนี้   (1) ใบสมัคร ( 2) สำเนาบัตรตัวแทนและนายหน้า (3) สำเนาบัตรประชาชน
*** กรณีที่ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และประสงค์ให้สมาคม ฯ ยื่นลดจำนวนชั่วโมงอบรมให้นั้น
ขอโปรดนำส่งหลักฐานเพิ่มเติมคือ ใบ Transcript ***


หมายเหตุ 

  1. 1.เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมายังสมาคม ฯ เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน
  2. หากไม่ได้รับการติดต่อยืนยันรับสมัครจากเจ้าหน้าที่ ขอความกรุณาติดต่อกลับสมาคม ฯ ด่วน โทร 02-645-1133

 

Hourly Schedule

8 : 00 - 8 : 30
ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
8 : 30 - 9 : 00
นายกสมาคม ฯ คุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กล่าวเปิดการสัมมนา และมอบของที่ระลึก
ช่วงที่ 1 ( 3 ชั่วโมง ) -
9 : 00 - 10 : 30
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
โดย คุณอธิษฐา จิตรานุเคราะห์ Partner Tilleke & Gibbon , Corporate & Commercial Group
10 : 30 - 10 : 45
พักรับประทานอาหารว่าง
10 : 45 - 12 : 00
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ต่อ)
โดย คุณอธิษฐา จิตรานุเคราะห์ Partner Tilleke & Gibbon , Corporate & Commercial Group
ช่วงที่ 2 ( 3 ชั่วโมง ) -
13 : 30 - 14 : 30
การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ สำหรับนายหน้าประกันภัย
โดย คุณปวีณา จูชวน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (Executive Vice President) ฝ่าย ธุรกิจลูกค้าองค์กร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14 : 30 - 14 : 45
พักรับประทานอาหารว่าง
14 : 45 - 16 : 30
การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ สำหรับนายหน้าประกันภัย (ต่อ)
โดย คุณปวีณา จูชวน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (Executive Vice President) ฝ่าย ธุรกิจลูกค้าองค์กร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 : 30 -
ถาม - ตอบ

อบรม/สัมมนาสมาคม

สิทธิและประโยชน์สมาชิกฯ

เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนายหน้าประกันภัย  ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ  หรือสมาชิกสมทบ  ท่านจะได้รับสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม  ข้อมูลข่าวสาร  ความรู้  ด้านการดูแลผลประโยชน์และเป็นอำนาจในการต่อรอง  และการบริการมากมาย

พื้นที่โฆษณา

Count per Day

  • 102186Total visitors:
  • 1013Visitors per month:
  • 69Visitors per day:
  • 0Visitors currently online:

ความเห็นล่าสุด

คลังเก็บ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น